WIOS '81 Al 30 jaar een begrip!

Lidmaatschap

Een lidmaatschap (2023) kost € 65,50 per jaar.

De contributie wordt vóór 1 december van enig jaar geïncasseerd voor het volgende contributiejaar. De incassobatch zal verwerkt worden per 25 november, terwijl u de rekeningen, bij betalingen die door u zelf worden verricht, half november zult ontvangen.
De uiterste datum dat de overschrijving  op onze rekening moet staan is 31 december.

De vereniging is verplicht om u minimaal 2 weken voor de afschrijving van de incasso te informeren over het bedrag en de datum waarop wij gaan incasseren.
Wij mogen met u afspreken dat wij u langer van tevoren zullen informeren. Derhalve verzoeken wij u deze informatie te zien als een doorlopende vooraankondiging dat de contributie ieder jaar eind november wordt afgeschreven van uw rekening.
De hoogte van de contributie wordt ieder jaar vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering en gepubliceerd op deze site en in de Stapper.

 

Hiervoor krijgt men:

Gratis lopen van wandelmarsen die vermeld staan in het WIOS'81 wandelprogramma (zie: wandelprogramma). Het is mogelijk tot 09.30 uur om bij de WIOS'81 tafel in te schrijven.
2 x per jaar het clubblad 'De Stapper". (in verband met Covid19 in 2021/2022 minder vaak)

Lidmaatschap Koninklijke Wandel Bond Nederland.

Als u lid wilt worden kunt u een mail met uw naam en adres sturen naar ons email adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. U krijgt dan een aanmeldingsformulier thuis gestuurd.

Contact

Informatie aanvragen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Redactie clubblad 'De Stapper'
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.